Sınıf Öğretmenlerine Yapılan HAKSIZLIĞA dur de!

“Eğitimin temel yükünü taşıyan SINIF ÖĞRETMENLERİdir. En zor bölgelerde, en ağır koşullarda, anne-baba özverisiyle çalışır fakat tüm ayrıcalıklarda onlar yokmuş gibi davranılır. Sevgili ÖĞRETMENİM hakkın olanı almak için bu kampanyaya sen de katıl..

Bildiğiniz gibi ilkokullarda yetiştirme kursları açılamamaktadır, velilerin bu konudaki taleplerine karşılık verilememektedir, bu nedenle veliler farklı arayışlara yönelmektedir. Sınıf öğretmenlerine bu noktada bir haksızlık yapılmakta, talepleri görmezden gelinmektedir. Eğitimin temel taşı olan ilkokullara gerekli önemin gösterilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için bir an önce düzenlemeler yerine getirilmelidir. Hatta okullarda çocuk kulübü adı altında ücreti veli tarafından karşılanan çalışmalarda bile bütün yükü taşıyan öğretmen kesintilerle %38 gibi çok düşük bir oranını almaktadır. Bu oran da yine Sınıf Öğretmenlerinin emeğinin yok sayıldığını göstermektedir.

Bir an evvel düzeltilmesi gereken mağduriyetten diğeri de  yıllardır süre gelen bir ek ders adaletsizliğidir. İlkokulda sınıf öğretmeni maaş karşılığı 18 saat derse girmekte, branş öğretmeni maaş karşılığı 15 saat derse girmektedir fakat sınıf öğretmeni 3 saat fazla çalışmasına rağmen aynı ücretle değerlendirilmektedir.Bu durumla alakalı yönetmeliğinde düzeltilmesi gerekmektedir.Eşit iş eşit ücret ilkesinden yola çıkarak bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz.” sözleriyle başlatılan ve şu an 5000 imzayı geçen kampanyayı siz de imzalayın.

kampanya linki: Change.org

Loading Facebook Comments ...

Bir cevap yazın