Sene Başı Sene Sonu Seminer Çalışmaları 2017 2018

Sene Başı Sene Sonu Seminer Çalışmaları 2017 2018 bu sayfada yayınlanacaktır.

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi Sene Başı Seminer Çalışması İNDİR
 • Okul Öncesi İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Okul uyumu Seminer Çalışması İNDİR
 • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları için geliştirilen Donatım Standartları İNDİR
 • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları (Kurum Standartları) raporları İNDİR
 • Kurum Standartları raporlarına uygun geliştirilmesi gereken alanlar ve iyileştirici politikalar İNDİR
 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanmakta olan haftalık ders çizelgeleri İNDİR
 •  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları öğretim programları
  • 4.Sınıf Öğretim Programı Ve Kazanımlarının Raporlaştırılması semineri İNDİR
  • 5-8 Matematik Müfredatı Raporu İNDİR
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Ve Öğrenci Merkezli Eğitim İNDİR
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar konusunda dünyadaki uygulamalar İNDİR
 • Değerler Eğitimi İNDİR
 • Birleştirilmiş sınıflar için örnek haftalık ders programları İNDİR
 • e-Okul üzerinden veri girişleri (not, devamsızlık vb.) İNDİR
 • Okula erişim ve devamın sağlanması konusunda alınabilecek tedbirler ve müdahaleler İNDİR
 • Dezavantajlı ve riskli çocukların eğitimin sağlanmasında alınacak tedbirler İNDİR
 • Çocuklarda davranış problemleri ve çözüm yolları İNDİR
 • Çocukların korkuları ile baş etme yolları İNDİR
 • Çocuk ruh sağlığı İNDİR
 • Dyn-Ed İngilizce Dil Eğitimi Sistemi İNDİR