Özel okul desteği başvuru kılavuzu

GENEL AÇIKLAMALAR a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıtır. b) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel okullara, 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler çin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine likin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 230.000 öğrenciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ TARİH YAPILACAK

LEM 10 Ağustos 2015 – 02 Eylül 2015 Destekten Yararlanmak steyen Özel Okulların MEBBS Üzerinden Bavuruları 10 Ağustos 2015 – 02 Eylül 2015 Destekten Yararlanmak steyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Bavuruları 03 Eylül 2015 Tercih lemi Yapacak Öğrencilerin lanı 04 -10 Eylül 2015 Öğrencilerin Tercih lemleri 11 Eylül 2015 Yerletirme Sonuçlarının lanı 14-21 Eylül 2015 Nakil ve Kesin Kayıt lemleri 22 Eylül 2015 Ek Yerletirme Sonuçlarının lanı 22-30 Eylül 2015 Ek Yerletirme Kayıt lemleri 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aağıdaki tabloda yer almaktadır. Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Öğrenci Sayıları 1 Okul Öncesi 2.680,00 TL 20.000 2 lkokul 3.220,00 TL 50.000 3 Ortaokul 3.750,00 TL 50.000 4 Ortaöğretim 3.750,00 TL 110.000 5 Temel Lise 3.220,00 TL Toplam 230.000

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Loading Facebook Comments ...

Bir cevap yazın