La Bu 657 Neeti Size?

Seçimlerden sonra ilk gündem maddesi ülkenin başka derdi yokmuş gibi 657 sayılı kanunda yapılacak değişiklikler oldu.

Memlekette terör bitti, işsizlik bitti acil sorun 657. Elbette hükümetlerin personel rejimlerini düzenleme konusunda tasarrufları var ve olmalı da ancak güzel yurdumuzda bu türden yetkilerin kimlerce ne şekilde kullanılacağı herkesin malumudur.

Görevini layıkıyla yerine getirmeyen-getiremeyen çalışanlar üzerinde uygulanabilecek yaptırımların hiçbirini daha denemeden, kuruyan bir dal için ağacın tamamını kesmeye benziyor bu iş.

Bizler öğretmenler olarak geçmiş yıllarda (daha bir yıl da olmadı idarecilerin başına gelenlere) amirin tasarrufunu içeren yetkilerin ne şekilde kullanıldığını defalarca gördük. Çalışan ve çalışmayanı ayıran objektif bir sistemin yıllar yılı kurgulanmadığı, çalışanın sadece vicdanı ile baş başa bırakıldığı düzenin içinden geçtik, geçiyoruz.

Yıllar yılı görevlendirmelerin,ödüllendirmelerin nasıl yapıldığı, 657 ile getirilmesi düşünülen değişikliklerin de nasıl uygulanacağına dair ilk işaretler olarak düşünülmeldir.

Devlet içinde kanunsuz işler yapmak üzere yuvalandığı öne sürülen kişileri ayıklamak bahanesi ile iş güvencesini ortadan kaldırmak doğru bir yaklaşım değildir. Kanun dışı iş yapan 657 nin bu haliyle de memurluktan uzaklaştırılmaktadır zaten. Bir bakanın yüksek sesle söylediği gibi: “gideceğin yerde öğretmenlik yapıp yapamayacağın senin sorunun.”

Evet benim sorunum, evet bizim sorunumuz…

Semender

 

Loading Facebook Comments ...

Bir Cevap Yazın